Cennik

Przykładowy cennik usług księgowych:

Usługowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych - ilość dokumentów:

20 szt = 500,00 zł

50 szt = 800,00 zł

100 szt = 1 200,00 zł


Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów - Podatnik będący płatnikiem VAT - ilość dokumentów:

20 szt = 170,00 zł

50 szt = 375,00 zł

100 szt = 650,00 zł


Podatnik zwolniony z VAT - ilość dokumentów:

20 szt = 100,00 zł

50 szt = 200,00 zł

100 szt = 300,00 zł


Prowadzenie Ryczałtu od 100,00 zł

Sprawy pracownicze wraz z obsługą ZUS od 40,00 zł


* Niniejszy wykaz przykładowych cen nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Na proponowaną wysokość wynagrodzenia wpływa przewidywana pracochłonność wynikająca z deklarowanej ilości dokumentów i stopnia komplikacji przeprowadzanych operacji gospodarczych, forma prowadzenia księgowości (księgi handlowe/księga przychodów i rozchodów/inne), ilość zatrudnionych pracowników.

Staramy się cały czas doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych.