Oferta szkoleniowa - Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych, w ramach projektu Unii Europejskiej.

 

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia ludzkiego.

Pierwsza pomoc to podstawa, która w wielu sytuacjach ratuje życie. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego! Szkolenia z pierwszej pomocy są zatem potrzebne i konieczne.

 

Jak wyglądają szkolenia z pierwszej pomocy?

 

Istotą szkoleń z pierwszej pomocy, które są przez nas prowadzone, są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia. W czasie szkolenia uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i jak pomóc osobom poszkodowanym. Szkolenia pierwszej pomocy są coraz bardziej popularne wśród firm i różnych instytucji publicznych.

 

Od początku naszej działalności, nasza firma zatrudnia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca, dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyznaczyć pracowników do udzielenia pomocy przedmedycznej. Szkolenie podstawowe pierwszej pomocy.

 

Szkolenie podstawowe pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie trwania szkolenia z pierwszej pomocy uczestnicy ćwiczą:

 

• układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach oraz używanie defibrylatora,

• uczą się postępowania w przypadku stanów nagłych, jak i biorą udział w pozoracjach ratowniczych z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów.

 

Dzięki szkoleniom z pierwszej pomocy kursanci mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Kurs dostępny jest dla klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Każdy uczestnik szkolenia z pierwszej pomocy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

 

Pierwsza pomoc - program szkolenia:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy;

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy w zakładzie pracy;

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

4. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych;

5. Wezwanie pomocy;

6. Omdlenia, atak serca, padaczka;

7. Zakrztuszenia;

8. Krwotoki;

9. Rany i oparzenia;

10. Urazy kostno-stawowe. 

11. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym;

12. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

 

Czas trwania szkolenia: 6h

Miejsce szkolenia: Gliwice

Cena szkolenia: Bezpłatne dla osób bezrobotnych, w ramach projektu Unii Europejskiej.

 

Informacje dotyczące kalendarza szkoleń i zapisy prosimy kierować na adres e- mail: ssiuta.jbd@gmail.com

lub nr tel. 535 618 722


Do pobrania:


-Formularz zgłoszeniowy


-Warunki uczestnictwa w szkoleniu


-RODO