Oferta szkoleniowa - Microsoft Exel

MS Excel poziom podstawowy:

 

Szkolenie adresowane do początkujących użytkowników Excela i osób, które chcą nabyć dobrych praktyk i umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, nauczą się wprowadzać, edytować i analizować dane, przedstawiać je w atrakcyjny sposób, tworzyć wykresy i podsumowania oraz przygotowywać dokumenty do wydruku.

 

Plan szkolenia- poziom podstawowy:

 

Podstawowe wiadomości

 

-Budowa okna i podstawowe pojęcia

-Otwieranie i zapisywanie, tworzenie skoroszytów

-Poruszanie po arkuszach i skoroszycie Operacje na arkuszach: wstawianie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie -Nawigacja w arkuszach

 

Formatowanie danych

 

-Wprowadzanie danych w komórkach

-Zaznaczanie komórek Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn, komórek

-Wypełnianie seriami w programie Excel Formatowanie graficzne (czcionka, kolory, wypełnienia, obramowania) --Formatowanie danych różnych typów (liczb, dat, procentów)

-Kopiowanie i przemieszczanie danych

 

Adresowanie w arkuszach

 

-Adresowanie względne

-Adresowanie bezwzględne

 

Wprowadzanie formuł w arkuszu

 

-Budowa formuły Odwołania do innych komórek

-Podstawowe operatory w formułach

-Tworzenie formuł Przykłady zastosowania formuł

-Praca z danymi tekstowymi

 

Wprowadzanie funkcji


-Pojęcie funkcji
-Główne typy funkcji
-Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
-Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
-Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
-Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI

-Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas

 

Wyszukiwanie danych


-Sortowanie danych

-Podstawowe zastosowanie autofiltra

 

Wykresy


-Główne typy wykresów
-Tworzenie wykresów
-Elementy wykresu

-Modyfikacja wykresów

 

Drukowanie

 

-Przygotowanie arkusza do druku

-Definiowanie obszaru wydruku Definiowanie nagłówka i stopki

-Podgląd podziału stron

 

Operacje na oknach arkusza

-Blokowanie komórek Podział okna

 

Zarządzanie arkuszami

-Zabezpieczanie zeszytów hasłami

 

MS Excel poziom średniozaawansowany:

 

Szkolenie adresowane do osób, które potrafią korzystać z programu MS Excel, ale chcą zwiększyć swoje umiejętności i poznać nowe możliwości programu. Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczne zastosowania Excela w codziennej pracy i sposoby ułatwienia i przyśpieszenia najczęściej wykonywanych zadań. Uczestnicy szkolenia nauczą się pisania formuł, edytowania, analizowania i przetwarzania danych, tworzenia czytelnych i estetycznych wykresów i zarządzania skoroszytami, a ponadto poznają zaawansowane funkcje Excela, takie jak tabele i wykresy przestawne.

 

Plan szkolenia- excel średniozaawansowany:

 

Wprowadzanie i edycja danych

 

-Wypełnianie arkuszy seriami danych

-Tworzenie List niestandardowych

-Wyodrębnianie danych za pomocą Flash Fill Podział danych za pomocą Tekst jako kolumny Formuły i funkcje w programie Excel

 

Odwołania w arkuszach

 

-Odwołania względne, bezwzględne, mieszane

-Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

 

Połączenia między arkuszami

 

-Połączenia między arkuszami

-Połączenia między skoroszytami

 

Wykonywanie obliczeń za pomocą Funkcji

 

-Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB

-Funkcje logiczne JEŻELI – używanie JEŻELI z tekstem, z liczbami. Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI

-Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI, ZAOKR

-Funkcje statystyczne, LICZ.JEŻELI , ŚREDNIA.JEŻELI

-Funkcje wyszukiwania i adresu: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO

-Funkcje Data i godzina: DZIŚ, TERAZ, DATA.RÓŻNICA

-Omówienie błędów funkcji

 

Integralność Danych

 

-Tworzenie walidacji liczbowych i tekstowych

-Listy wartości

 

Wykresy Wybór wykresu

 

-Określanie źródła danych

-Zmiana typu i układu wykresu

-Omówienie elementów wykresu oraz edycji

-Formatowanie wykresu

-Tworzenie szablonów

 

Narzędzia Analiza Danych

Sortowanie Danych

 

-Sortowanie wg. poziomów

-Sortowanie w wierszach

-Sortowanie wg. List niestandardowych

 

Filtrowanie Danych

 

-Tworzenie filtrów złożonych

-Tworzenie niestandardowych filtrów

-Używanie symboli wieloznacznych

-Zapisywanie ustawień Autofiltra

 

Konspekty

 

-Autokonspekt- zasady tworzenia

-Tworzenie konspektów ręcznych

-Ukrywanie widoków konspektów

 

Sumy częściowe

 

-Tworzenie sum częściowych

-Zastosowanie sum częściowych

-Kopiowanie raportów sum częściowych

 

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 

-Tworzenie tabel przestawnych

-Definicje w ramach Tabeli Przestawnych Sortowanie i filtrowanie

-Tworzenie wykresów przestawnych Formatowanie

-Odświeżanie i zmiana zakresu źródła danych

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych

 

-Ochrona arkuszy-opcje zaawansowane

-Głębokie ukrycie Arkusza

-Ochrona skoroszytu

 

Cena szkolenia (wybrany poziom):

 

• 504,00 zł brutto; teraz promocja 350,00 zł brutto

 

• bezpłatne dla osób bezrobotnych, po 18 roku życia, w ramach projektu Unii Europejskiej.

 

Czas trwania szkolenia (wybrany poziom): 10h (2 dni).

 

Miejsce szkolenia: Gliwice

 

Informacje dotyczące kalendarza szkoleń i zapisy prosimy kierować na adres e- mail: ssiuta.jbd@gmail.com

lub nr tel. 535 618 722


Do pobrania:


-Formularz zgłoszeniowy


-Warunki uczestnictwa w szkoleniu


-RODO