Oferta szkoleniowa - Książka przychodów i rozchodów - zasady księgowania.

Prawidłowo prowadzona ewidencja to „spokojny sen przedsiębiorcy”, optymalizacja podatkowa i stabilny rozwój firmy.

 

W programie szkolenia:

 

• Zasady księgowania i prowadzenie PKPiR

• Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• Zawartość księgi przychodów i rozchodów

• Dowody sprzedaży i zakupu w PKPiR

• Dowody ujęcia wynagrodzeń oraz innych kosztów i przychodów

• Miesięczne i roczne rozliczenia

• Roczne zamknięcie PKPiR i ustalenie dochodu

• Podatek dochodowy na zasadach ogólnych czy podatek liniowy

• Przychody ewidencjonowane w PKPiR

• Dodatkowe ewidencje

• Koszty uzyskania przychodów

• Wybrane kategorie kosztów

• Wybrane kategorie przychodów

• Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• Ewidencje i deklaracje podatkowe

• Zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej a PKPiR.

• Wykaz składników majątku

• Zelety i wady podatkowej książki przychodów i rozchodów

• Gdzie i jak długo należy przechowywać PKPiR

• Wykorzystanie programu komputerowego Symfonia do prowadzenia PKPiR

• Prowadzenie KPIR przez biuro rachunkowe

 

Cena szkolenia: • 900,00 zł brutto;

• bezpłatne dla osób bezrobotnych, w ramach projektu Unii Europejskiej.

 

Czas trwania szkolenia: 40h (5 dni, w godz: 9:00- 17:00).

Miejsce szkolenia: Gliwice

 

Informacje dotyczące kalendarza szkoleń i zapisy prosimy kierować na adres e- mail: ssiuta.jbd@gmail.com

lub nr tel. 535 618 722


Do pobrania:


-Formularz zgłoszeniowy


-Warunki uczestnictwa w szkoleniu


-RODO